Censur

BarntillåtenPå en barntillåten film är alla åldrar välkomna, med eller utan vuxet sällskap.
Från 7 årMan måste vara minst 7 år för att få se filmen själv. Är barnet under 7 år måste filmen ses i vuxet sällskap.
Från 11 årMan måste vara minst 11 år för att få se filmen själv. Från 7 år i vuxet sällskap. Filmen får EJ ses av barn under 7 år.
Från 15 årMan måste vara minst 15 år för att få se filmen. Från 11 år i vuxet sällskap. Barn under 11 år får EJ se filmen, även om vuxen medföljer.

Med vuxen anses en person som fyllt 18 år.

Om biografens personal är tveksamma kan dom begära legitimation. Så om du är på gränsen, ta med legitimation.

Dessa regler är inget biografen har bestämt, det är statliga regler.

Det är Statens Medieråd som fastställer om en film ska få en lägre åldersgräns än 15 år för offentlig visning. De kan då bestämma åldersgränserna Barntillåten, 7 eller 11 år. Om filmen inte är granskad eller om Statens Medieråd så bestämmer får den åldersgränsen 15 år.

En biografanställd har skyldighet att kontrollera att åldersgränserna följs. Om en biografanställd släpper in en person som inte uppnått åldersgränsen, så är det ett direkt lagbrott. Biografpersonalen kontrollerar därför legitimation i vissa fall.

Alla trailers som visas före en föreställning är godkänd av staten för visning i samma åldersgrupp som huvudfilmen är godkänd för.