Folkets Hus

        Trosa Folkets Husförening upa.

Välkommen till Trosa Folkets Husförening.

Trosa Folkets Hus byggdes år 1936-37. Renoverades år 1984 och 2020. Fastigheten ägs sedan 1 September 2016 av Trosa Kommun. Namnändrades 2017 till Trosa Skärborgarnas Hus.

Trosa Folketshusförening upa är en ideell förening som har till ändamål att tillhandahålla Bio, Opera och Live föreställningar.

HuvudentrénHandikappanpassad entré finns på baksidan
Nya Läktaren i vilolägeNya Läktaren utskjuten

Totalt 166 sittande platser. 65 på Balkongen och 101 nere på läktaren.

Trosa Kommun äger lokalerna sedan 1 September 2016.

PRISERKontakt
Teknik Bio Projektor och/eller Bio Ljud med maskinist 895 kr/timme för maskinist närvaro (mini debitering är 2 timmar) info@trosabio.info
Lokal För bokning av lokaler kontakta Trosa Kommun på Trosa Kommun Boka Lokal
bokning@trosa.se
Felanmälan Lokalen För felanmälan av lokaler kontakta Trosa Kommun på Trosa Kommun Vid akuta ärenden ring Trobos jourtelefon 070-335 33 55. Numret går att nå dygnet runt.felanmalan@trobo.se

Bokning av maskinist: info@trosabio.info

Bokningsärenden: bokning@trosa.se

Trosa Folkets Husförening upa.
Smäckbrogatan 25      Se karta
619 34 TROSA
Telefon: 0156-121 72
Mobiltelefon: 070-844 1223
e-post: info@trosafolketshusforening.se
Organisations nummer: 719000-4213
 Styrelsen Telefon Mail
 Ordförande 070-844 1223 Mikael Karlström
 Ledamot 073-053 4058 Martin Snygg
 Kassör 073-342 8177 Maud Karlsson
 Sekreterare  076-167 11 69 Lena Ahlström
 Supleang 070-456 1757 Ricken Svensson Nyqvist
 Ledamot 070-547 9457 Torolf Ekstrand
 Bio Ansvarig och Supleang 073-983 2622 Sven Omvik
   
 Övrigt Telefon Mail
 Bokning (Trosa Kommun) 0156-520 00 Trosa Kommun (Kultur o Fritid / Boka Lokal)
 Vaktmästare Trosa Skärborgarnas Hus (Trosa Kommun) 070-171 0000 Bokning hos Trosa Kommun


Verksamhetsplan för Trosa Folkets Husförening upa
 
Samarbeta med kulturföreningarna i kommunen.
Samverka med skolor för barn- och ungdomsverksamhet.
Verka för att biografverksamheten skall fortsätta att utvecklas genom den digitaliserade biografen.
I mån av medel medverka i olika kulturarrangemang såsom Opera och Liveföreställningar.


  
 

Här publiceras nyheter som berör andelsägarna till Trosa Folkets Hus Förening u.p.a. !

Kallelse till årsmöte för Trosa Folketshusförening

Välkommen på årsmöte måndagen den 20 maj kl. 1800 i B-salen i Skärborgarnas Hus

Trosa Folketshus Förening

Styrelsen
*