Trosa Dagfilmstudio


Sveriges Förenade Filmstudios

TROSA DAGFILMSTUDIO

Programblad

Våren-24
Hösten-23
Våren-23
Hösten-22
Våren-22
Hösten-21
Våren-20
Hösten-19
Våren-19
Hösten-18
Våren-18
Hösten-17
Våren-17
Hösten-16
Våren-16
Hösten-15
Våren-15
Hösten-14
Våren-14
Hösten-13
Våren-13
Hösten-12
Våren-12
Hösten-11
Våren-11
Hösten-10
Våren-10
Hösten-09
Trosa Dagfilmstudio är en fristående ideell förening som drivs i samarbete med Trosa Folketshus Förening,
 Film i Sörmland och Sveriges Förenade Filmstudios. Alla som har möjlighet att se film på dagtid är välkomna att bli medlem. Högsta medlemsantalet är 180 personer.
 Medlemskorten kostar 300 kr och gäller en termin och då har man fritt tillträde till 8 st filmvisningar.
 Medlemskorten är personliga.
 Medlemskort  för Höst terminen 2024 säljs den 12/9 kl. 12-14 i Skärborgarnas Hus B-salen.
 Medlemskort finns även att köpa i Skärborgarnas Hus vid varje filmvisning.
 Kontant eller Swish !
 Vi kan inte sälja biljett till enstaka film.
 Programbladet finns att hämta på Biblioteket i Trosa och i biografen. Vi visar filmerna på Trosa Bio, Skärborgarnas Hus, Smäckbrogatan 25, Trosa

E-post
Facebook Besök Trosa Dagfilmstudio på Facebook.


PROGRAM FÖR VÅREN 2023

Programmet finns att hämta i Biblioteket i Trosa och i biografen.  

Torsdagen den 11 Januari 2024

Klockan 14:00
Nille på Ringsö

Många drömmer om att hoppa av ekorrhjulet – utan att våga. Nille Kjellberg lämnade
Stockholm och karriären bakom sig i början av 90-talet.
I den sörmländska skärgården, bland hjortar och islandshästar, hittade han ett annat sätt
att leva. I samklang med naturen och årstidernas växlingar. Utan tankar på status, prylar
eller vad andra ska säga.
På sommarhalvåret hjälper hans nu 94-åriga mamma till med turridningarna.
På vintern – då bor Nille ensam på sin öde ö..
 
Trailer: Nille
Torsdagen den 18 Januari 2024

Klockan 14:00
BookClub The Next Chapter

Vi får följa de fyra bästa väninnorna från ”Book Club” på en ny resa när de tar sin
bokklubb till Italien för den roliga tjejresan de dittills aldrig gjort.
 
Trailer: BookClub
Torsdagen den 8 Februari 2024

Klockan 14:00


Mord i Venedig

Tredje delen i Kenneth Branaghs serie med filmer baserade på Agatha Christies böcker
om Hercule Poirot. På självaste allhelgonaafton sker ett skrämmande mysterium i
Venedig, där den berömda detektiven Hercule Poirot befinner sig. Numera pensionerad
och i självpåtagen exil i denna berömda stad, deltar Poirot motvilligt i en seans i ett
förfallet, hemsökt palats. När en av gästerna blir mördad, kastas detektiven in i en
ondskefull värld av skuggor och hemligheter..
 
Trailer: Mord i Venedig
Torsdagen den 22 Februari 2024

Klockan 14:00
En Frukost på Berget

Den framgångsrike entreprenören Vincent är högpresterande i alla lägen. Han lever livet i
ständig jakt efter nya utmaningar. Så när hans flotta bil bara tvärdör på en bergsväg långt
bort från såväl civilisation är stresspåslaget enormt. Han har ju ett schema att hålla! När
den oborstade Pierre kommer till Vincents undsättning är hans tacksamhet enorm. Pierre
är verkligen hans raka motsats. Den enkla livsstilen långt från händelsernas centrum
framstår som precis vad den stressade Vincent behöver.
 
Trailer: En frukost på berget
Torsdagen den 7 Mars 2024

Klockan 14:00
Tillsammans 99

Uppföljare till Lukas Moodyssons ”Tillsammans” som utspelar sig i samma kollektiv, fast
nu 24 år senare, 1999 istället för 1975. ”Tillsammans 99” följer kollektivet; Göran, Lena,
Lasse, Klasse och de andra, under ett dygn då de återförenas i skratt, tårar, bråk, olösta
konflikter, nostalgi. Det är en film som vill beröra och rycka med biopubliken med sin
humor, glädje och även sorg. En komedi och en allvarlig berättelse om tidens gång och
om hur det är att leva.
 
Trailer: Tillsammans 99
Torsdagen den 14 Mars 2024

Klockan 14:00


Årsmöte
The Kings of the World

Rá, Culebro, Sere, Winny och Nano är fem gatubarn från Medellín – fem kungar utan
kungarike, utan lag och utan familj. Marginaliserade och utestängda från övriga tillvaron,
söker en plats i världen. När Rá står som ensam arvinge till sin mormor efter en lång
process av landåterlämning, lämnar killarna staden för att söka ”Det utlovade landet”. Den
plats på jorden där de har rätt att leva, utan att föraktas och bespottas..
 
Trailer: The Kings of the World
Torsdagen den 4 April 2024

Klockan 14:00
Höstlöv som faller

Två ensamma främlingar möts i natten på jakt efter livets första, största och enda kärlek.
Men mycket står i vägen för lyckan. Vardagens alla vanliga små och stora hinder förstärks
av sådant som alkoholism, borttappade telefonnummer och att inte ens veta varandras
namn. Vinnaren av Jurypriset i Cannes 2023 har beskrivits som en varm filt i en kall värld.
 
Trailer: Höstlöv som faller
Torsdagen den 18 April 2024

Klockan 14:00
Madeleine och Taxichauffören

Madeleine lämnar en liten förort för att åka till ett äldreboende på andra sidan Paris. En
taxichaufför kommer för att hämta henne, men utan bråttom att nå fram, ber hon föraren
att köra förbi de platser i huvudstaden som har betytt något i hans liv.
 
Trailer: Madeleine och Taxichauffören

Styrelsen

StyrelseNamnTele
OrdförandeYlva Berns070-930 0100
KassörAnita Winbo070-480 3183
LedamotMarianne Skantz070-422 7200
SekreterareKarina Rosenborg-Nilsson070-332 5460
LedamotSven Omvik073-983 2622
LedamotTorolf Ekstrand070-547 9457

Stadgar för Trosa Dagfilmstudio fastställda vid årsmöte 2010-02-04

Syfte
1.       Trosa Dagfilmstudio är en ideell förening med syfte att främja intresset för film genom arrangerade filmvisningar.
2.       Föreningen är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios.
3.       Föreningens säte är Trosa.
Medlemskap
4.       Medlem i föreningen är den som betalt medlemsavgift.
5.       Medlemsavgift erläggs genom köp av medlemskort.
6.       Medlemskort är personligt och får inte överlåtas.
7.       Tillträde till föreningens filmvisningar har medlem som uppvisar medlemskort.
8.       Vid särskilda arrangemang kan efter beslut av styrelsen andra regler tillämpas.
Årsmöte
9.       Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
10.   Ordinarie årsmöte skall hållas varje år, senast den 31:a mars.
11.   Kallelse skall ske minst två (2) veckor före påkallat möte.
12.   Rösträtt på årsmöte tillkommer närvarande medlem. Varje medlem har en (1) röst.
13.   Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. På begäran av medlem skall sluten omröstning ske. Vid lika röstetal skall lottning tillämpas.
Styrelseledamot äger inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
14.   På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
a.                 Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare för årsmötet.
b.                 Styrelsens verksamhetsberättelse.
c.                  Fastställande av resultat- och balansräkning.
d.                 Revisionsberättelse
e.                 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
f.                  Val av styrelseordförande.
g.                 Val av styrelseledamöter.
h.                 Val av revisor.
i.                   Val av valberedning.
Extra årsmöte
15.   På begäran av styrelsen eller minst tio (10) medlemmar skall extra årsmöte hållas.
16.   Kallelse skall ske minst två (2) veckor före påkallat möte.
Styrelse
17.   Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter. Styrelsens beslut tas med enkel majoritet. Styrelsen kan vid behov adjungera ledamöter. Styrelsen kan i mån av plats bevilja gäster tillträde till enstaka filmvisningar.
18.   Styrelsen fastställer medlemsavgift, tidpunkt och regler för försäljning av medlemskort, arrangerar filmvisningar och anordnar andra aktiviteter.
19.   Styrelsen skall till föreningens årsmöte avge verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret.
Förvaltning och revision
20.   Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
21.   Styrelsens ordförande och kassör är föreningens firmatecknare. Båda tecknar var för sig.
22.   Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av vald revisor. Denne skall till årsmötet avge revisionsberättelse. Räkenskaperna jämte styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorn senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte.
Upplösning av föreningen
23.   Vid föreningens upplösning skall samtliga dess tillgångar och tillhörigheter överlämnas till på orten annan likvärdig verksamhet eller till Sveriges Förenade Filmstudios.
Ändring av stadga mm
24.   Beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall ske genom ett av följande alternativ:
a.                 Beslut med enkel majoritet vid två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten.
eller
b.                 Beslut med enkel majoritet vid ett ordinarie årsmöte och beslut med två tredjedels majoritet vid ett påföljande extra årsmöte.
Kallelse till mötet skall innehålla föreslagen stadgeändring.