Trosa Dagfilmstudio


Sveriges Förenade Filmstudios

TROSA DAGFILMSTUDIO

Programblad

Hösten-23
Våren-23
Hösten-22
Våren-22
Hösten-21
Våren-20
Hösten-19
Våren-19
Hösten-18
Våren-18
Hösten-17
Våren-17
Hösten-16
Våren-16
Hösten-15
Våren-15
Hösten-14
Våren-14
Hösten-13
Våren-13
Hösten-12
Våren-12
Hösten-11
Våren-11
Hösten-10
Våren-10
Hösten-09
 Trosa Dagfilmstudio är en fristående ideell förening som drivs i samarbete med Trosa Folketshus Förening,
 Film i Sörmland och Sveriges Förenade Filmstudios. Alla som har möjlighet att se film på dagtid är välkomna att bli medlem. Högsta medlemsantalet är 180 personer.
 Medlemskorten kostar 250 kr och gäller en termin och då har man fritt tillträde till 8 st filmvisningar.
 Medlemskorten är personliga.
 Medlemskort  för Höst terminen 2023 säljs den 7/9 kl. 12-14 i Skärborgarnas Hus B-salen.
 Medlemskort finns även att köpa i Skärborgarnas Hus vid varje filmvisning.
 Kontant eller Swish !
 Vi kan inte sälja biljett till enstaka film.
 Programbladet finns att hämta på Biblioteken i Trosa och Vagnhärad. Vi visar filmerna på Trosa Bio, Skärborgarnas Hus, Smäckbrogatan 25, Trosa

E-post
Facebook Besök Trosa Dagfilmstudio på Facebook.


PROGRAM FÖR HÖSTEN 2023

Programmet finns att hämta i Biblioteken i Trosa och Vagnhärad.  

Torsdagen den 7 September 2023

Klockan 14:00
The Banshees of Inisherin

I ”The Banshees of Inisherin” får vi följa två vänners livslånga vänskap på en avlägsen
Irlänsk ö. Helt oväntat bryter den ene vänskapen, vilket får skrämmande konsekvenser för
dem båda.
 
Trailer: The Banshees
Torsdagen den 21 September 2023

Klockan 14:00
Andra Akten

Livet som nybliven pensionär kunde vara bättre. Evas exman flyttar in tvärs över gatan
med sin nya fru och Evas son verkar tröttna på sin mammas daltande och vill klara sig
själv. Vad ska Eva göra av all tid? Ett extraknäck dyker upp som hon inte kan motstå –
stjärnskådespelaren Harald Skoog har drabbats av stroke och behöver rehabilitering i
hemmet. Vad som börjar som en katastrof växer till varm vänskap, spirande livsglädje och
till ett hopp om att livet inte är över.
 
Trailer: Andra Akten
Torsdagen den 5 Oktober 2023

Klockan 14:00


Korsett

Kejsarinnan Elizabeth av Österrike och drottning av Ungern är avgudad för sin skönhet
och känd för sitt inspirerande mode. Men år 1877 fyller Elizabeth, även kallad ‘Sisi’, 40
och ses officiellt som en gammal kvinna. Hon kämpar för att uppehålla sin publika image
genom att knyta sin korsett hårdare och hårdare.
 
Trailer: Korsett
Torsdagen den 19 Oktober 2023

Klockan 14:00
A man called Otto

Otto är en vresig pensionär som håller ett vakande öga på alla de grannar som inte följer
hans ordningsregler. Bakom fasaden finns en ensam änkling som sörjer sin döda hustru.
Kan ett oväntat möte med nya grannar ge honom livslusten åter? Amerikansk version av
den svenska succén ”En man som heter Ove”.
 
Trailer: A man called Otto
Torsdagen den 2 November 2023

Klockan 14:00
Världens bästa chef

Med ett lättsamt leende och en faderlig hand styr Blanco sitt framgångsrika företag i
industrivågsbranschen. Att alla anställda är som en stor familj är han noga att påpeka i alla
officiella sammanhang. Men bakom den jovialiska fasaden är det inte lika familjärt. Där
rekryteras unga kvinnliga assistenter baserat på utseende och ingen anställd sitter säkert på
sin stol när nedskärningar bedöms nödvändiga för säkrad framgång och upprätthållen
balans. En film där kapitalismen står med byxorna nere..
 
Trailer: Världens bästa chef
Torsdagen den 16 November 2023

Klockan 14:00
En liten bokhandel i Paris

Vincenzo är en äldre och sorgsen herre som dedikerat sitt liv åt den lilla bokaffär som han
äger i Paris och till sin dotter Albertine, som bor hemma hos honom sedan hon råkade ut
för en olycka några år tidigare. En dag störtar Yolande in i hans affär, en vacker ung
kvinna som sprudlar av liv, lust och humor. Charmad av hennes vitala energi vaknar
känslor hos Vincenzo som han inte trodde att han längre hade förmåga att känna.
 
Trailer: En liten bokhandel i Paris
Torsdagen den 30 November 2023

Klockan 14:00
En dag kommer allt det här bli ditt

Den framgångsrika serietecknaren Lisa och hennes syskon samlas på föräldrarnas gård för
första gången på över tio år. Föräldrarna vill att endast en av dem ska ärva skogen, som
varit i familjen i generationer. Men är någon av dem villig att flytta hem igen?
 
Trailer: En dag kommer allt
Torsdagen den 14 December 2023

Klockan 14:00
Den tysta flickan

Den tysta och försummade flickan Cáit skickas bort från sitt dysfunktionella hem för att
leva med en fosterfamilj under sommaren. På den irländska landsbygden börjar hon sakta
blomma ut då hon möts av ömhet och kärlek som hon aldrig tidigare upplevt. Men i ett
hem, till synes avsaknad av hemligheter, vilar en smärtsam sanning.
 
Trailer: Den tysta flickan

Styrelsen

StyrelseNamnTeleMail
OrdförandeYlva Berns070-930 0100ylva.berns@gmail.com
KassörAnita Winbo070-480 3183anita.winbo@gmail.com
SekreterareBirgitta Lundgren070-261 9882birgitta.lundg@telia.com
LedamotKarina Rosenborg-Nilsson070-332 5460karina.rosenborg@gmail.com
LedamotSven Omvik073-983 2622sven.omvik@bahnhof.se
LedamotTorolf Ekstrand070-547 9457tekstrand@telia.com

Stadgar för Trosa Dagfilmstudio fastställda vid årsmöte 2010-02-04

Syfte
1.       Trosa Dagfilmstudio är en ideell förening med syfte att främja intresset för film genom arrangerade filmvisningar.
2.       Föreningen är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios.
3.       Föreningens säte är Trosa.
Medlemskap
4.       Medlem i föreningen är den som betalt medlemsavgift.
5.       Medlemsavgift erläggs genom köp av medlemskort.
6.       Medlemskort är personligt och får inte överlåtas.
7.       Tillträde till föreningens filmvisningar har medlem som uppvisar medlemskort.
8.       Vid särskilda arrangemang kan efter beslut av styrelsen andra regler tillämpas.
Årsmöte
9.       Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
10.   Ordinarie årsmöte skall hållas varje år, senast den 31:a mars.
11.   Kallelse skall ske minst två (2) veckor före påkallat möte.
12.   Rösträtt på årsmöte tillkommer närvarande medlem. Varje medlem har en (1) röst.
13.   Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. På begäran av medlem skall sluten omröstning ske. Vid lika röstetal skall lottning tillämpas.
Styrelseledamot äger inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
14.   På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
a.                 Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare för årsmötet.
b.                 Styrelsens verksamhetsberättelse.
c.                  Fastställande av resultat- och balansräkning.
d.                 Revisionsberättelse
e.                 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
f.                  Val av styrelseordförande.
g.                 Val av styrelseledamöter.
h.                 Val av revisor.
i.                   Val av valberedning.
Extra årsmöte
15.   På begäran av styrelsen eller minst tio (10) medlemmar skall extra årsmöte hållas.
16.   Kallelse skall ske minst två (2) veckor före påkallat möte.
Styrelse
17.   Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter. Styrelsens beslut tas med enkel majoritet. Styrelsen kan vid behov adjungera ledamöter. Styrelsen kan i mån av plats bevilja gäster tillträde till enstaka filmvisningar.
18.   Styrelsen fastställer medlemsavgift, tidpunkt och regler för försäljning av medlemskort, arrangerar filmvisningar och anordnar andra aktiviteter.
19.   Styrelsen skall till föreningens årsmöte avge verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret.
Förvaltning och revision
20.   Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
21.   Styrelsens ordförande och kassör är föreningens firmatecknare. Båda tecknar var för sig.
22.   Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av vald revisor. Denne skall till årsmötet avge revisionsberättelse. Räkenskaperna jämte styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorn senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte.
Upplösning av föreningen
23.   Vid föreningens upplösning skall samtliga dess tillgångar och tillhörigheter överlämnas till på orten annan likvärdig verksamhet eller till Sveriges Förenade Filmstudios.
Ändring av stadga mm
24.   Beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall ske genom ett av följande alternativ:
a.                 Beslut med enkel majoritet vid två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten.
eller
b.                 Beslut med enkel majoritet vid ett ordinarie årsmöte och beslut med två tredjedels majoritet vid ett påföljande extra årsmöte.
Kallelse till mötet skall innehålla föreslagen stadgeändring.